x 

سبد خرید خالی
×

خطا

این مزایده پایان یافته است
برای شرکت در مزایده ابتدا باید وارد شوید

برای ورود کلیک کنید

بازگشت به لیست محصولات (مزایده )
جزیئات
مواردی که شما باید در باره این محصول بدانید
مزایده -----اول ---**چهار عدد** مانیتور دست دوم......توضیحات بیشتر در متن مزایده
3803
تومان
06-12-1396 19:41
کاربران: پیشنهاد: تاریخ :
a******n
تومان693000 06-12-1396 19:39
p******1
تومان688000 06-12-1396 19:37
a******n
تومان683000 06-12-1396 19:37
s******c
تومان678000 06-12-1396 19:36
p******1
تومان673000 06-12-1396 19:34
s******c
تومان668000 06-12-1396 19:32
p******1
تومان663000 06-12-1396 19:31
j******2
تومان658000 06-12-1396 19:30
p******1 تومان658000 06-12-1396 19:30
j******2
تومان655000 06-12-1396 19:30
p******1 تومان655000 06-12-1396 19:30
j******2
تومان640000 06-12-1396 19:29
p******1
تومان633000 06-12-1396 19:28
a******n
تومان616000 06-12-1396 19:28
j******2
تومان610000 06-12-1396 19:28
p******1 تومان610000 06-12-1396 19:28
j******2
تومان605000 06-12-1396 19:28
a******n تومان605000 06-12-1396 19:28
j******2
تومان600000 06-12-1396 19:28
a******n تومان600000 06-12-1396 19:28
j******2
تومان595000 06-12-1396 19:25
p******1
تومان576000 06-12-1396 19:20
s******i تومان576000 06-12-1396 19:20
p******1
تومان571000 06-12-1396 19:15
a******n
تومان555000 06-12-1396 19:14
p******1
تومان548000 06-12-1396 19:14
a******n تومان548000 06-12-1396 19:14
p******1
تومان525000 06-12-1396 19:01
s******c
تومان505000 06-12-1396 19:01
p******1 تومان505000 06-12-1396 19:01
s******c
تومان400000 06-12-1396 18:38
a******k تومان400000 06-12-1396 18:38
s******c
تومان1000 06-12-1396 16:18

لطفا قبل از ارائه پیشنهاد قوانین مزایده را از اینجا مطالعه نمایید

 

****شروع مزایده از 1000 تومان, شما قیمت را تعیین کنید**KH9

مزایده  چهار عدد مانیتور دست دوم  LCD 22"Dell با توضیحات زیر

 

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD 22 Dell..........هاله کم

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD 22 Dell..........هاله کم

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD 22 Dell..........خط روی صفحه

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD22 Dell...........خط روی صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظردهی تنها برای اعضا امکان پذیر میباشد