x 

سبد خرید خالی
×

خطا

این مزایده پایان یافته است
برای شرکت در مزایده ابتدا باید وارد شوید

برای ورود کلیک کنید

بازگشت به لیست محصولات (مزایده )
جزیئات
مواردی که شما باید در باره این محصول بدانید
مزایده -----دوم ---**چهار عدد** مانیتور دست دوم......توضیحات بیشتر در متن مزایده
3804
تومان
06-12-1396 19:43
کاربران: پیشنهاد: تاریخ :
a******n
تومان695000 06-12-1396 19:41
p******1
تومان690000 06-12-1396 19:40
a******n تومان690000 06-12-1396 19:40
p******1
تومان680000 06-12-1396 19:40
j******2
تومان670000 06-12-1396 19:39
a******n تومان670000 06-12-1396 19:39
j******2
تومان665000 06-12-1396 19:38
a******n تومان665000 06-12-1396 19:38
j******2
تومان660000 06-12-1396 19:37
p******1 تومان660000 06-12-1396 19:37
j******2
تومان625000 06-12-1396 19:36
a******n تومان625000 06-12-1396 19:36
j******2
تومان620000 06-12-1396 19:35
a******n تومان620000 06-12-1396 19:35
j******2
تومان615000 06-12-1396 19:35
h******i تومان615000 06-12-1396 19:35
j******2
تومان610000 06-12-1396 19:35
s******i تومان610000 06-12-1396 19:35
j******2
تومان601000 06-12-1396 19:35
h******i تومان601000 06-12-1396 19:35
j******2
تومان596000 06-12-1396 19:35
s******i تومان596000 06-12-1396 19:35
j******2
تومان591000 06-12-1396 19:34
a******n
تومان575000 06-12-1396 19:34
s******i
تومان570000 06-12-1396 19:32
a******n
تومان565000 06-12-1396 19:27
s******i تومان565000 06-12-1396 19:27
a******n
تومان560000 06-12-1396 19:26
p******1
تومان540000 06-12-1396 19:23
s******c تومان540000 06-12-1396 19:23
p******1
تومان525000 06-12-1396 19:05
s******c
تومان400000 06-12-1396 18:41
a******k تومان400000 06-12-1396 18:41
s******c
تومان1000 06-12-1396 16:19

لطفا قبل از ارائه پیشنهاد قوانین مزایده را از اینجا مطالعه نمایید

 

****شروع مزایده از 1000 تومان, شما قیمت را تعیین کنید**KH10

مزایده  چهار عدد مانیتور دست دوم  LCD 22"Dell با توضیحات زیر

 

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD 22 Dell..........هاله خیلی کم خط روی تصویر

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD 22 Dell..........خط  خیلی کم روی صفحه 

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD 22 Dell..........دکمه پاور کنده شده اما کار میکند

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD22 Dell...........هاله  خیلی کم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظردهی تنها برای اعضا امکان پذیر میباشد