x 

سبد خرید خالی
×

خطا

این مزایده پایان یافته است
برای شرکت در مزایده ابتدا باید وارد شوید

برای ورود کلیک کنید

بازگشت به لیست محصولات (مزایده )
جزیئات
مواردی که شما باید در باره این محصول بدانید
مزایده ----سوم---**چهار عدد** مانیتور دست دوم......توضیحات بیشتر در متن مزایده
3805
تومان
06-12-1396 19:44
کاربران: پیشنهاد: تاریخ :
p******1
تومان675000 06-12-1396 19:42
j******2
تومان666000 06-12-1396 19:40
s******c تومان666000 06-12-1396 19:40
j******2
تومان661000 06-12-1396 19:40
s******c تومان661000 06-12-1396 19:40
j******2
تومان655000 06-12-1396 19:39
s******c تومان655000 06-12-1396 19:39
j******2
تومان610000 06-12-1396 19:39
h******i تومان610000 06-12-1396 19:39
j******2
تومان605000 06-12-1396 19:39
s******c تومان605000 06-12-1396 19:39
j******2
تومان525000 06-12-1396 19:39
s******c
تومان500000 06-12-1396 19:38
a******n تومان500000 06-12-1396 19:38
s******c
تومان465000 06-12-1396 19:36
e******h تومان465000 06-12-1396 19:36
s******c
تومان435000 06-12-1396 19:36
a******n تومان435000 06-12-1396 19:36
s******c
تومان430000 06-12-1396 19:34
a******n تومان430000 06-12-1396 19:34
s******c
تومان425000 06-12-1396 19:29
a******n تومان425000 06-12-1396 19:29
s******c
تومان420000 06-12-1396 18:42
a******k تومان420000 06-12-1396 18:42
s******c
تومان1000 06-12-1396 16:20

لطفا قبل از ارائه پیشنهاد قوانین مزایده را از اینجا مطالعه نمایید

 

****شروع مزایده از 1000 تومان, شما قیمت را تعیین کنید**KH11

مزایده  چهار عدد مانیتور دست دوم  LCD 22"Dell با توضیحات زیر

 

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD 22 Dell..........دکمه پاور شکسته اما کار میکند

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD 22 Dell..........خط کم روی صفحه

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD 22 Dell.........خط کم  روی صفحه

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD22 Dell...........خط کم روی صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظردهی تنها برای اعضا امکان پذیر میباشد