x 

سبد خرید خالی
×

خطا

این مزایده پایان یافته است
برای شرکت در مزایده ابتدا باید وارد شوید

برای ورود کلیک کنید

بازگشت به لیست محصولات (مزایده )
جزیئات
مواردی که شما باید در باره این محصول بدانید
مزایده ---هشتم---**چهار عدد** مانیتور دست دوم......توضیحات بیشتر در متن مزایده
3810
تومان
06-12-1396 20:11
کاربران: پیشنهاد: تاریخ :
p******1
تومان606000 06-12-1396 20:09
j******2
تومان600000 06-12-1396 20:08
p******1 تومان600000 06-12-1396 20:08
j******2
تومان581000 06-12-1396 20:07
p******1 تومان581000 06-12-1396 20:07
j******2
تومان556000 06-12-1396 20:06
p******1
تومان516000 06-12-1396 20:05
a******n
تومان507000 06-12-1396 20:05
p******1
تومان496000 06-12-1396 20:05
a******n تومان496000 06-12-1396 20:05
p******1
تومان476000 06-12-1396 20:04
a******n تومان476000 06-12-1396 20:04
p******1
تومان471000 06-12-1396 20:03
a******n
تومان445000 06-12-1396 20:00
a******k
تومان440000 06-12-1396 19:51
s******c تومان440000 06-12-1396 19:51
a******k
تومان400000 06-12-1396 19:42
s******c تومان400000 06-12-1396 19:42
a******k
تومان390000 06-12-1396 19:28
s******c تومان390000 06-12-1396 19:28
a******k
تومان355000 06-12-1396 18:47
s******c
تومان1000 06-12-1396 17:49

لطفا قبل از ارائه پیشنهاد قوانین مزایده را از اینجا مطالعه نمایید

 

****شروع مزایده از 1000 تومان, شما قیمت را تعیین کنید*KH16

مزایده  چهار عدد مانیتور دست دوم  LCD 22"Dell با توضیحات زیر

 

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD 22 Dell..........خط روی صفحه 

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD 22 Dell.........خط روی صفحه

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD 22 Dell..........دکمه پاور یکسره

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD22 Dell..........خط روی صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظردهی تنها برای اعضا امکان پذیر میباشد