x 

سبد خرید خالی
×

خطا

این مزایده پایان یافته است
برای شرکت در مزایده ابتدا باید وارد شوید

برای ورود کلیک کنید

بازگشت به لیست محصولات (مزایده )
جزیئات
مواردی که شما باید در باره این محصول بدانید
مزایده ----اول ---**چهار عدد** مانیتور دست دوم......توضیحات بیشتر در متن مزایده
3820
تومان
12-12-1396 19:50
کاربران: پیشنهاد: تاریخ :
v******m
تومان665000 12-12-1396 19:48
s******t
تومان660000 12-12-1396 19:46
v******m
تومان655000 12-12-1396 19:45
s******t
تومان650000 12-12-1396 19:43
v******m
تومان645000 12-12-1396 19:41
s******t
تومان640000 12-12-1396 19:41
v******m تومان640000 12-12-1396 19:41
s******t
تومان635001 12-12-1396 19:41
v******m تومان635001 12-12-1396 19:41
s******t
تومان630001 12-12-1396 19:39
v******m
تومان625000 12-12-1396 19:38
s******t
تومان610001 12-12-1396 19:38
v******m تومان610001 12-12-1396 19:38
s******t
تومان605001 12-12-1396 19:37
v******m تومان605001 12-12-1396 19:37
s******t
تومان600001 12-12-1396 19:37
v******m تومان600001 12-12-1396 19:37
s******t
تومان591000 12-12-1396 19:36
v******m تومان591000 12-12-1396 19:36
s******t
تومان586000 12-12-1396 19:34
v******m تومان586000 12-12-1396 19:34
s******t
تومان581000 12-12-1396 19:33
v******m تومان581000 12-12-1396 19:33
s******t
تومان576000 12-12-1396 19:33
v******m تومان576000 12-12-1396 19:33
s******t
تومان571000 12-12-1396 19:33
v******m تومان571000 12-12-1396 19:33
s******t
تومان566000 12-12-1396 19:32
v******m تومان566000 12-12-1396 19:32
s******t
تومان561000 12-12-1396 19:32
v******m تومان561000 12-12-1396 19:32
s******t
تومان556000 12-12-1396 19:31
v******m تومان556000 12-12-1396 19:31
s******t
تومان551000 12-12-1396 19:31
v******m تومان551000 12-12-1396 19:31
s******t
تومان546000 12-12-1396 19:30
v******m تومان546000 12-12-1396 19:30
s******t
تومان541000 12-12-1396 19:30
v******m تومان541000 12-12-1396 19:30
s******t
تومان536000 12-12-1396 19:29
a******n تومان536000 12-12-1396 19:29
s******t
تومان520000 12-12-1396 19:28
a******n تومان520000 12-12-1396 19:28
s******t
تومان515000 12-12-1396 19:27
a******n تومان515000 12-12-1396 19:27
s******t
تومان506000 12-12-1396 19:26
j******2
تومان485000 12-12-1396 19:14
o******d تومان485000 12-12-1396 19:14
j******2
تومان480000 12-12-1396 19:00
o******d تومان480000 12-12-1396 19:00
j******2
تومان425000 12-12-1396 18:59
o******d تومان425000 12-12-1396 18:59
j******2
تومان420000 12-12-1396 18:59
o******d تومان420000 12-12-1396 18:59
j******2
تومان415000 12-12-1396 18:58
o******d تومان415000 12-12-1396 18:58
j******2
تومان410000 12-12-1396 18:58
o******d تومان410000 12-12-1396 18:58
j******2
تومان405000 12-12-1396 18:50
a******k
تومان1000 10-12-1396 20:36

لطفا قبل از ارائه پیشنهاد قوانین مزایده را از اینجا مطالعه نمایید

 

****شروع مزایده از 1000 تومان, شما قیمت را تعیین کنید**KH12

مزایده  چهار عدد مانیتور دست دوم  LCD 22"Dell با توضیحات زیر

 

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD 22 Dell..........لک سیاه پایین صفحه

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD 22 Dell..........خط کم و همچنین کنار تصویر نور کم 

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD 22 Dell..........خط روی تصویر

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD22 Dell...........دکمه پاور خراب و قسمتی از قاب شکستگی خیلی کم دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظردهی تنها برای اعضا امکان پذیر میباشد