x 

سبد خرید خالی
×

خطا

این مزایده پایان یافته است
برای شرکت در مزایده ابتدا باید وارد شوید

برای ورود کلیک کنید

بازگشت به لیست محصولات (مزایده )
جزیئات
مواردی که شما باید در باره این محصول بدانید
مزایده --سوم---**چهار عدد** مانیتور دست دوم......توضیحات بیشتر در متن مزایده
3822
تومان
12-12-1396 19:45
کاربران: پیشنهاد: تاریخ :
v******m
تومان720000 12-12-1396 19:43
s******t تومان720000 12-12-1396 19:43
v******m
تومان715000 12-12-1396 19:42
s******t تومان715000 12-12-1396 19:42
v******m
تومان710000 12-12-1396 19:42
s******t تومان710000 12-12-1396 19:42
v******m
تومان705000 12-12-1396 19:41
s******t تومان705000 12-12-1396 19:41
v******m
تومان700000 12-12-1396 19:41
s******t تومان700000 12-12-1396 19:41
v******m
تومان680000 12-12-1396 19:40
s******t تومان680000 12-12-1396 19:40
v******m
تومان655000 12-12-1396 19:39
s******t
تومان420000 12-12-1396 19:39
a******n تومان420000 12-12-1396 19:39
s******t
تومان415000 12-12-1396 19:38
a******n تومان415000 12-12-1396 19:38
s******t
تومان395000 12-12-1396 19:38
p******1 تومان395000 12-12-1396 19:38
s******t
تومان370000 12-12-1396 19:37
p******1 تومان370000 12-12-1396 19:37
s******t
تومان365000 12-12-1396 19:31
s******c
تومان345000 12-12-1396 19:29
o******d تومان345000 12-12-1396 19:29
s******c
تومان340000 12-12-1396 19:29
o******d تومان340000 12-12-1396 19:29
s******c
تومان335000 12-12-1396 19:28
o******d تومان335000 12-12-1396 19:28
s******c
تومان330000 12-12-1396 19:20
o******d تومان330000 12-12-1396 19:20
s******c
تومان325000 12-12-1396 18:53
a******k
تومان0 10-12-1396 20:40

لطفا قبل از ارائه پیشنهاد قوانین مزایده را از اینجا مطالعه نمایید

 

****شروع مزایده از 1000 تومان, شما قیمت را تعیین کنید*KH22

مزایده  چهار عدد مانیتور دست دوم  LCD 22"Dell با توضیحات زیر

 

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD 22 hp..........هاله کم  

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD 22 hp.........هاله کم و خط خیلی کم 

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD 22 hp..........دکمه ها کار نمیکند

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD22 hp..........هاله کم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظردهی تنها برای اعضا امکان پذیر میباشد