x 

سبد خرید خالی
×

خطا

این مزایده پایان یافته است
برای شرکت در مزایده ابتدا باید وارد شوید

برای ورود کلیک کنید

بازگشت به لیست محصولات (مزایده )
جزیئات
مواردی که شما باید در باره این محصول بدانید
مزایده ---اول---**چهار عدد** مانیتور دست دوم......توضیحات بیشتر در متن مزایده
3827
تومان
12-12-1396 20:07
کاربران: پیشنهاد: تاریخ :
j******2
تومان685000 12-12-1396 20:05
s******t
تومان661000 12-12-1396 20:04
j******2
تومان628000 12-12-1396 20:03
m******m تومان628000 12-12-1396 20:03
j******2
تومان605000 12-12-1396 20:03
s******t
تومان600000 12-12-1396 20:02
j******2 تومان600000 12-12-1396 20:02
s******t
تومان551000 12-12-1396 20:01
j******2 تومان551000 12-12-1396 20:01
s******t
تومان460000 12-12-1396 20:01
o******d تومان460000 12-12-1396 20:01
s******t
تومان455000 12-12-1396 20:01
a******n تومان455000 12-12-1396 20:01
s******t
تومان450000 12-12-1396 20:00
a******n تومان450000 12-12-1396 20:00
s******t
تومان445000 12-12-1396 19:58
s******c
تومان385000 12-12-1396 19:02
a******k
تومان277777 12-12-1396 12:28
****** تومان277777 12-12-1396 12:28
a******k
تومان272777 12-12-1396 12:27
****** تومان272777 12-12-1396 12:27
a******k
تومان267777 12-12-1396 12:27
****** تومان267777 12-12-1396 12:27
a******k
تومان262777 12-12-1396 12:27
****** تومان262777 12-12-1396 12:27
a******k
تومان257777 12-12-1396 12:27
****** تومان257777 12-12-1396 12:27
a******k
تومان252777 12-12-1396 12:27
****** تومان252777 12-12-1396 12:27
a******k
تومان247777 12-12-1396 12:27
****** تومان247777 12-12-1396 12:27
a******k
تومان242777 12-12-1396 12:26
****** تومان242777 12-12-1396 12:26
a******k
تومان237777 12-12-1396 12:26
****** تومان237777 12-12-1396 12:26
a******k
تومان224999 12-12-1396 12:26
****** تومان224999 12-12-1396 12:26
a******k
تومان219999 12-12-1396 12:26
****** تومان219999 12-12-1396 12:26
a******k
تومان214999 12-12-1396 12:26
****** تومان214999 12-12-1396 12:26
a******k
تومان209999 12-12-1396 12:25
****** تومان209999 12-12-1396 12:25
a******k
تومان204999 12-12-1396 12:25
****** تومان204999 12-12-1396 12:25
a******k
تومان199999 12-12-1396 12:24
****** تومان199999 12-12-1396 12:24
a******k
تومان194999 12-12-1396 12:24
****** تومان194999 12-12-1396 12:24
a******k
تومان189999 12-12-1396 12:24
****** تومان189999 12-12-1396 12:24
a******k
تومان184999 12-12-1396 12:23
****** تومان184999 12-12-1396 12:23
a******k
تومان179999 12-12-1396 12:23
****** تومان179999 12-12-1396 12:23
a******k
تومان174999 12-12-1396 12:23
****** تومان174999 12-12-1396 12:23
a******k
تومان169999 12-12-1396 12:23
****** تومان169999 12-12-1396 12:23
a******k
تومان160000 12-12-1396 12:22
****** تومان160000 12-12-1396 12:22
a******k
تومان0 10-12-1396 20:37

لطفا قبل از ارائه پیشنهاد قوانین مزایده را از اینجا مطالعه نمایید

 

****شروع مزایده از 1000 تومان, شما قیمت را تعیین کنید*KH17

مزایده  چهار عدد مانیتور دست دوم  LCD 22"Dell با توضیحات زیر

 

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD 22 hpl..........هاله کم  

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD 22 hp.........خط روی صفحه+هاله

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD 22 hp..........دکمه پاور یکسره

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD22 hp..........خط روی صفحه

 

 oovs_۲۰۱۸۰۲۰۱_۰۹۵۶۵۴.jpg0lnb_۲۰۱۸۰۲۰۱_۱۰۰۸۵۸.jpg

 

 410a_۲۰۱۸۰۲۰۱_۱۰۱۲۲۵.jpg4axp_۲۰۱۸۰۲۰۱_۱۰۱۶۲۸.jpg

 

 

 

 

 

 

نظردهی تنها برای اعضا امکان پذیر میباشد