x 

سبد خرید خالی
×

خطا

این مزایده پایان یافته است
برای شرکت در مزایده ابتدا باید وارد شوید

برای ورود کلیک کنید

بازگشت به لیست محصولات (مزایده )
جزیئات
مواردی که شما باید در باره این محصول بدانید
مزایده **چهار عدد** مانیتور دست دوم. LCD 22 Dell.....توضیحات بیشتر در متن مزایده
3834
تومان
16-12-1396 19:56
کاربران: پیشنهاد: تاریخ :
a******n
تومان646000 16-12-1396 19:54
h******i
تومان641000 16-12-1396 19:53
a******n
تومان636000 16-12-1396 19:51
h******i تومان636000 16-12-1396 19:51
a******n
تومان631000 16-12-1396 19:50
h******i
تومان626000 16-12-1396 19:50
a******n
تومان621000 16-12-1396 19:49
h******i تومان621000 16-12-1396 19:49
a******n
تومان620000 16-12-1396 19:48
j******2 تومان620000 16-12-1396 19:48
a******n
تومان615000 16-12-1396 19:46
s******a
تومان610000 16-12-1396 19:46
a******n تومان610000 16-12-1396 19:46
s******a
تومان601000 16-12-1396 19:46
h******i تومان601000 16-12-1396 19:46
s******a
تومان596000 16-12-1396 19:45
a******n
تومان591000 16-12-1396 19:43
j******2
تومان566000 16-12-1396 19:43
a******n تومان566000 16-12-1396 19:43
j******2
تومان561000 16-12-1396 19:43
h******i
تومان556000 16-12-1396 19:42
a******n
تومان551000 16-12-1396 19:41
h******i تومان551000 16-12-1396 19:41
a******n
تومان550000 16-12-1396 19:41
j******2 تومان550000 16-12-1396 19:41
a******n
تومان545000 16-12-1396 19:40
j******2 تومان545000 16-12-1396 19:40
a******n
تومان530000 16-12-1396 19:39
s******c
تومان505000 16-12-1396 19:39
j******2 تومان505000 16-12-1396 19:39
s******c
تومان500000 16-12-1396 19:38
a******n تومان500000 16-12-1396 19:38
s******c
تومان475000 16-12-1396 19:35
h******i تومان475000 16-12-1396 19:35
s******c
تومان470000 16-12-1396 19:32
h******i تومان470000 16-12-1396 19:32
s******c
تومان465000 16-12-1396 19:29
s******a
تومان445000 16-12-1396 19:03
s******c
تومان425000 16-12-1396 14:05
a******k
تومان1000 16-12-1396 10:21

لطفا قبل از ارائه پیشنهاد قوانین مزایده را از اینجا مطالعه نمایید

 

****شروع مزایده از 1000 تومان, شما قیمت را تعیین کنید*KH26

مزایده  چهار عدد مانیتور دست دوم  LCD 22"Dell با توضیحات زیر

 

یک عدد مانیتور دست دوم LCD 22 Dell..........هاله کم  

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD 22 Dell.........خط روی صفحه

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD 22 Dell..........خط روی صفحه

یک عدد مانیتور دست دوم  LCD 22 Dell..........خط روی صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

نظردهی تنها برای اعضا امکان پذیر میباشد