x 

سبد خرید خالی
×

خطا

این مزایده پایان یافته است
برای شرکت در مزایده ابتدا باید وارد شوید

برای ورود کلیک کنید

بازگشت به لیست محصولات (مزایده )
جزیئات
مواردی که شما باید در باره این محصول بدانید
مزایده ---اول---**چهار عدد** مانیتور دست دوم.LED 22.....توضیحات بیشتر در متن مزایده
3840
تومان
21-12-1396 19:35
کاربران: پیشنهاد: تاریخ :
m******m
تومان785000 21-12-1396 19:33
p******1 تومان785000 21-12-1396 19:33
m******m
تومان780000 21-12-1396 19:32
p******1 تومان780000 21-12-1396 19:32
m******m
تومان775000 21-12-1396 19:32
p******1 تومان775000 21-12-1396 19:32
m******m
تومان770000 21-12-1396 19:31
p******1 تومان770000 21-12-1396 19:31
m******m
تومان765000 21-12-1396 19:31
p******1 تومان765000 21-12-1396 19:31
m******m
تومان760000 21-12-1396 19:30
h******i تومان760000 21-12-1396 19:30
m******m
تومان755000 21-12-1396 19:28
a******n تومان755000 21-12-1396 19:28
m******m
تومان750000 21-12-1396 19:28
h******i تومان750000 21-12-1396 19:28
m******m
تومان745000 21-12-1396 19:27
j******2 تومان745000 21-12-1396 19:27
m******m
تومان740000 21-12-1396 19:27
j******2 تومان740000 21-12-1396 19:27
m******m
تومان735000 21-12-1396 19:03
s******t تومان735000 21-12-1396 19:03
m******m
تومان730000 21-12-1396 19:03
s******t تومان730000 21-12-1396 19:03
m******m
تومان705000 21-12-1396 18:50
s******t
تومان700000 21-12-1396 18:45
m******m تومان700000 21-12-1396 18:45
s******t
تومان650000 21-12-1396 18:44
m******m تومان650000 21-12-1396 18:44
s******t
تومان605000 21-12-1396 18:08
m******m
تومان600000 21-12-1396 18:07
s******t تومان600000 21-12-1396 18:07
m******m
تومان155000 21-12-1396 15:26
m******m
تومان1000 21-12-1396 12:49

لطفا قبل از ارائه پیشنهاد قوانین مزایده را از اینجا مطالعه نمایید

 

****شروع مزایده از 1000 تومان, شما قیمت را تعیین کنید*KH27

مزایده  چهار عدد مانیتور دست دوم  LCD l با توضیحات زیر

 

یک عدد مانیتور دست دوم  LED 22 Dell..........خط کم روی صفحه 

یک عدد مانیتور دست دوم  LED 22 hp.........خط روی صفحه

یک عدد مانیتور دست دوم  LED 22 hp..........دکمه ها خراب

یک عدد مانیتور دست دوم  LED22 hp..........خط روی صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظردهی تنها برای اعضا امکان پذیر میباشد