x 

سبد خرید خالی
×

خطا

این مزایده پایان یافته است
برای شرکت در مزایده ابتدا باید وارد شوید

برای ورود کلیک کنید

بازگشت به لیست محصولات (مزایده )
جزیئات
مواردی که شما باید در باره این محصول بدانید
مزایده ---دوم---**چهار عدد** مانیتور دست دوم.LED 22.....توضیحات بیشتر در متن مزایده
3841
تومان
21-12-1396 19:40
کاربران: پیشنهاد: تاریخ :
p******1
تومان825000 21-12-1396 19:38
h******i
تومان820000 21-12-1396 19:37
p******1
تومان815000 21-12-1396 19:36
h******i
تومان810000 21-12-1396 19:35
p******1
تومان805000 21-12-1396 19:33
m******m
تومان800000 21-12-1396 19:33
p******1 تومان800000 21-12-1396 19:33
m******m
تومان780000 21-12-1396 19:33
p******1 تومان780000 21-12-1396 19:33
m******m
تومان775000 21-12-1396 19:28
a******n تومان775000 21-12-1396 19:28
m******m
تومان770000 21-12-1396 19:04
s******t تومان770000 21-12-1396 19:04
m******m
تومان705000 21-12-1396 18:50
s******t
تومان700000 21-12-1396 18:42
m******m تومان700000 21-12-1396 18:42
s******t
تومان650000 21-12-1396 18:42
m******m تومان650000 21-12-1396 18:42
s******t
تومان595000 21-12-1396 18:10
m******m
تومان410000 21-12-1396 15:27
s******c
تومان405000 21-12-1396 12:32
s******z
تومان400000 21-12-1396 12:31
s******c تومان400000 21-12-1396 12:31
s******z
تومان300000 21-12-1396 12:31
s******c تومان300000 21-12-1396 12:31
s******z
تومان1000 21-12-1396 11:57

لطفا قبل از ارائه پیشنهاد قوانین مزایده را از اینجا مطالعه نمایید

 

****شروع مزایده از 1000 تومان, شما قیمت را تعیین کنید*KH29

مزایده  چهار عدد مانیتور دست دوم  LCD  با توضیحات زیر

 

یک عدد مانیتور دست دوم  LED 22 hp..........نقطه سیاه روی تصویر

یک عدد مانیتور دست دوم  LED 22 hp.........خط روی صفحه

یک عدد مانیتور دست دوم  LED 22 hp..........لک روی تصویر+نقطه پیکسل

یک عدد مانیتور دست دوم  LED22 hp..........لکه های سفید در صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظردهی تنها برای اعضا امکان پذیر میباشد