x 

سبد خرید خالی
×

خطا

این مزایده پایان یافته است
برای شرکت در مزایده ابتدا باید وارد شوید

برای ورود کلیک کنید

بازگشت به لیست محصولات (مزایده )
جزیئات
مواردی که شما باید در باره این محصول بدانید
مزایده -----**چهار عدد** مانیتور دست دوم.LED 22.....توضیحات بیشتر در متن مزایده
3844
تومان
21-12-1396 19:53
کاربران: پیشنهاد: تاریخ :
h******i
تومان805000 21-12-1396 19:51
m******m
تومان800000 21-12-1396 19:51
h******i تومان800000 21-12-1396 19:51
m******m
تومان795000 21-12-1396 19:50
h******i تومان795000 21-12-1396 19:50
m******m
تومان790000 21-12-1396 19:50
h******i تومان790000 21-12-1396 19:50
m******m
تومان785000 21-12-1396 19:50
h******i تومان785000 21-12-1396 19:50
m******m
تومان780000 21-12-1396 19:49
h******i تومان780000 21-12-1396 19:49
m******m
تومان775000 21-12-1396 19:49
h******i تومان775000 21-12-1396 19:49
m******m
تومان770000 21-12-1396 19:05
s******t تومان770000 21-12-1396 19:05
m******m
تومان705000 21-12-1396 18:46
s******t
تومان605000 21-12-1396 18:16
m******m
تومان506000 21-12-1396 15:32
s******c
تومان485000 21-12-1396 12:30
w******l
تومان400000 21-12-1396 12:29
s******c تومان400000 21-12-1396 12:29
w******l
تومان1000 20-12-1396 18:49

لطفا قبل از ارائه پیشنهاد قوانین مزایده را از اینجا مطالعه نمایید

 

****شروع مزایده از 1000 تومان, شما قیمت را تعیین کنید*KH32

مزایده  چهار عدد مانیتور دست دوم  LCD  با توضیحات زیر

 

یک عدد مانیتور دست دوم  LED 22 Dell..........خط خیلی کم روی صفحه

یک عدد مانیتور دست دوم  LED 22 Dell.........خط  کم روی صفحه

یک عدد مانیتور دست دوم  LED 22 Dell..........خط کم روی صفحه

یک عدد مانیتور دست دوم  LED 22 Dell..........خط کم روی صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظردهی تنها برای اعضا امکان پذیر میباشد